Horizon Europe budget krijgt er vier miljard bij

 

Na lange en stevige onderhandelingen is de kogel eindelijk door de kerk. De EU-landen en het Europees Parlement hebben deze week een principeakkoord bereikt over het nieuwe Multi Annual Financial Framework (MFF). Voor Horizon Europe houdt dit een extra budget van vier miljard euro in. Dit betekent enerzijds opluchting over het feit dat het nieuwe kaderprogramma zonder vertraging van start kan gaan, maar anderzijds is er ook teleurstelling over de hoogte van het budget.

Horizon Europe budget: meer erbij, minder dan gehoopt

De verwachtingen waren nog wel zo hoog gespannen. In mei had de Europese Commissie een budget van 94,4 miljard euro voorgesteld voor het nieuwe Horizon Europe programma. Met het akkoord dat de EU-lidstaten deze zomer bereikten over het Corona-herstelfonds van 750 miljard euro, bleef daar nog slechts 80,9 miljard euro van over. Dit tot grote teleurstelling van innovatief Europa. Nu, na maanden van intensieve onderhandelingen ligt er een principeakkoord op tafel. Met 4 miljard euro erbij komt er in principe een Horizon Europe budget van 84,9 miljard euro. Meer dan het laatste voorstel, maar fors minder dan de 94,4 miljard euro van de Commissie en de 120 miljard euro die het Parlement had voorgesteld.

15 miljard erbij voor 15 Europese flagship-programma’s

Het bereikte akkoord over Horizon Europe maakt onderdeel uit van het nieuwe Multi Annual Financial Framework 2021-2027. Inclusief het extra budget voor Horizon Europe, komt er in totaal 15 miljard euro bij voor vijftien toekomstgerichte Europese programma’s (flagships). Van de extra 15 miljard euro is 12,5 miljard euro nieuw geld, voornamelijk afkomstig uit door de Commissie opgelegde concurrentieboetes. De overige 2,5 miljard euro komt vrij door het schuiven met begrotingsposten. Met de gemaakte afspraken gaat de nieuwe EU-begroting voor 2021-2027 omhoog met 12,5 miljard euro van de eerder afgesproken 1.074 miljard euro naar ruim 1.086 miljard euro.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  • Het Erasmus+ programma gaat met 2,2 miljard euro omhoog naar 25,608 miljard euro.
  • EU4Health krijgt er 3,4 miljard euro bij en komt uit op 8,47 miljard euro.
  • Het budget van het InvestEU-programma (opvolger van het Junckerfonds plus 13 andere financiële instrumenten) stijgt met 1 miljard euro naar 4,8 miljard euro.

Wat betekent dit akkoord concreet?

Het extra budget voor Horizon Europe betekent onder meer dat de Europese Commissie beter haar ambitieuze agenda kan uitvoeren als het bijvoorbeeld gaat om de Green Deal en de Digitale Agenda. De uitdaging voor de onderhandelaars is nu om uit te zoeken hoe de extra middelen binnen Horizon Europe eerlijk kunnen worden verdeeld, onder de publiek-private partnerschappen, de Europese Onderzoeksraad, de nieuwe onderzoeksmissies en de Europese Innovatieraad. Overigens moeten de lidstaten en hun nationale parlementen nog wel instemmen met het principe-akkoord.

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen Horizon Europe op de voet en informeren u meteen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Heeft u vragen over Horizon Europe of wilt u meer weten over een specifiek ontwerp-werkprogramma? Neem contact op met onze experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement