Gezocht: klimaatinnovaties voor Green Deal

 

Dit najaar start een belangrijke Europese subsidieronde voor bedrijven die werken aan innovaties die Europa schoner en duurzamer maken. Het gaat om een bijzondere ‘call for proposals’ in het kader van de Europese ‘Green Deal’. De daarin neergelegde ambities vragen om veel extra onderzoek en nieuwe technologische innovaties. Daarom blikt PNO in dit artikel alvast vooruit op de komende subsidieronde en de bijbehorende kansen. 

Europa als eerste klimaatneutrale continent

In 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Dat was eind 2019 al te lezen in de Europese ‘Green Deal‘: een ambitieus plan van de Europese Commissie om de EU schoner en duurzamer te maken. De Green Deal bevat daarvoor een ‘routekaart’ met gewenste milieumaatregelen, de benodigde investeringen, en in te zetten financiële instrumenten. Inmiddels is in Brussel druk gewerkt aan het uitwerken van de Green Deal tot een bijbehorend investeringsplan, een ontwerp-Klimaatwet, en verschillende strategische actieplannen.

Green Deal subsidieronde start september 2020

Erg interessant vanuit subsidieoogpunt zijn de plannen voor een grote Europese subsidieronde rondom de Green Deal. De aanvraagronde moet van start gaan medio september 2020. Het wordt dan een (nieuw) onderdeel van Horizon 2020 (daarna: Horizon Europe) met een eigen subsidiebudget van in totaal circa 1 miljard euro.

Wat zijn de subsidiethema’s?

Bij de aangekondigde Green Deal subsidieronde (call for proposals) ligt de nadruk op technische innovaties en onderzoek dat nauw aansluit op de hoge ambities van de Green Deal. De ontwerptekst noemt – onder voorbehoud – de volgende subsidiethema’s:

 1. Sectoroverschrijdende uitdagingen: aanpak van extreme bosbranden; klimaatneutrale steden; klimaatbestendige innovatiepakketten voor EU-regio’s
 2. Schone, betaalbare en veilige energie: grootschalige inzet van offshore-technologieën voor hernieuwbare energie (inclusief waterstoftoepassingen); de ontwikkeling/demonstratie van een elektrolyser van 100 MW (voor het opschalen van industriële toepassingen)
 3. Industrie voor schone en circulaire economie: het sluiten van de industriële koolstofcyclus; demonstratie van oplossingen voor de territoriale inzet van circulaire economie.
 4. Energie-efficiënte gebouwen: innovaties gericht op het op een energie- en hulpbron-efficiënte wijze bouwen en renoveren van gebouwen
 5. Mobiliteit: groene luchthavens en havens als hubs voor duurzame en slimme mobiliteit
 6. Farm to Fork: testen en demonstreren van systemische innovaties voor duurzaam voedsel ‘van boer tot bord’
 7. Ecosysteem & Biodiversiteit: herstel van biodiversiteit, ecosysteemdiensten
 8. Zero-pollution: innovatieve oplossingen die beschermen tegen persistente en mobiele chemicaliën; regelgevende wetenschap rondom de aanpak van chemische en farmaceutische mengsels
 9. Kennisversterking rondom de Green Deal: Europese onderzoeksinfrastructuren; ontwikkeling van producten en diensten ter ondersteuning van klimaatadaptatie en -mitigatie’; integratie/ontsluiting van kennis over oceanen
 10. Empowering citizens: burgerparticipatie en gedragsveranderingen rondom de Green Deal
 11. Energietransitie in Afrika: het versnellen van de demonstratie van oplossingen voor schone energie in Afrika en de Middellandse Zee-regio.

Meer weten?

Werkt uw bedrijf aan Europese innovaties en nieuwe technologische oplossingen rondom de bovengenoemde thema’s? Leg uw plannen dan nu al voor aan de energie- en milieuexperts van PNO. Zij zijn als eerste op de hoogte van alle details over de nieuwe subsidieronde, en helpen u graag verder bij het uitwerken van uw plannen en het opstellen van een subsidieaanvraag. Zij helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement