Klimaatsubsidies HER en VKI aangepast en verruimd

 

Dit najaar starten twee nieuwe aanvraagrondes voor de subsidieregelingen Hernieuwbare Energie (HER) en Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VKI). Beide regelingen zijn deze maand aangepast en verruimd.

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

De subsidieregeling ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de Industrie‘ (VKI of VEKI) is bedoeld als extra stimulans voor industriebedrijven die hun CO2-uitstoot willen reduceren. De subsidie is bedoeld voor investeringen in ‘bewezen’ CO2-reducerende maatregelen, die zorgen voor snelle resultaten op korte termijn. Snelle CO2-reductie dus. De subsidieregeling ging medio 2019 al van start, maar was niet erg succesvol. De recente wijzigingen moeten daar verandering in brengen. Wat is er nieuw?

 • Dit najaar start een nieuwe aanvraagronde, die open staat voor aanvragen van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 (first come, first serve).
 • Voor die nieuwe ronde is een subsidiebudget beschikbaar van in totaal 28 miljoen euro.
 • Bij de nieuwe ronde geldt een ruimere ‘realisatietermijn’.

Dat laatste punt is erg goed nieuws! Bij de eerdere VKI-ronde was de realisatietermijn namelijk zeer kort (uiterlijk 31 december 2020). In de praktijk bleek dat een groot obstakel. Daarom krijgt de nieuwe VKI-ronde een ruimere termijn: een investeringsproject moet nu worden gerealiseerd voor uiterlijk 31 december 2023.

Subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER)

Een van subsidieregelingen van de Topsector Energie (TSE) is de regeling Hernieuwbare Energie (HER). Begin dit jaar kreeg de HER al een nieuw jasje. De nieuwe wijzigingen gaan echter nog een paar stappen verder:

 • De subsidieregeling krijgt een nieuwe naam en heet voortaan: Hernieuwbare energietransitie (HER+). De insteek wordt ruimer dan voorheen.
 • Dit najaar start de eerste aanvraagronde voor de HER+. De ronde staat open voor aanvragen van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 (first come first serve).
 • De nieuwe HER+ ronde krijgt een subsidiebudget van in totaal 30 miljoen euro.
 • De looptijd van de regeling wordt verlengd tot 31 december 2023 (was: 31 december 2020).

Welke projecten passen binnen de HER+ ?

De HER-subsidie is bedoeld voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen, die kunnen leiden tot (kosteneffectieve) CO2-reductie in 2030. De nieuwe HER+ wordt breder dan haar voorganger. De regeling draait nog steeds om hernieuwbare energieproductie, maar… gaat daarnaast óók ruimte bieden voor andere CO2-reducerende technieken. Een soortgelijke ‘verbreding’ zagen we ook bij de SDE-regeling.

De nieuwe HER+ biedt naar verwachting ook kansen voor bijvoorbeeld: benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag. Dit zal mede afhangen van de uiteindelijke SDE++ categorieën (die nog niet definitief bekend zijn), al is er óók ruimte voor technieken buiten de SDE++. Zo zal de HER+ ook subsidiekansen bieden voor:

 • projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken
 • projecten die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren
 • projecten rondom slimme energieopwekking op decentraal niveau
 • andere projecten waarmee extra hernieuwbare-energieproductie haalbaar is.

Meer weten?

Werkt uw bedrijf aan duurzame energie-innovaties of staat u voor grote investeringen op het gebied van klimaat en CO2-reductie? De subsidiedeskundigen van PNO en zusterbedrijf EGEN hebben hier veel ervaring mee. Zij vertellen u graag meer over alle relevante subsidieregelingen (zoals de VKI, HER+ of SDE++). En natuurlijk kunnen zij helpen bij het opstellen van een succesvolle subsidieaanvraag. Veel subsidies worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en zolang het budget reikt. Dit vraagt ook om een tijdige start van de voorbereidingen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement