Overheid verlengt Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verlengt de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) tot 1 juli 2023. Goed nieuws voor in de kern gezonde ondernemingen voor het verkrijgen van financiering. 

GO-regeling onder de loep

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft eind 2019 onderzoeks- en adviesbureau Dialogic de opdracht gegeven voor evaluatie van de GO-regeling. De GO-regeling zou officieel op 1 juli 2020 aflopen. Kort na de corona-uitbraak heeft het ministerie, vooruitlopend op het onderzoeksrapport, de regeling verlengd tot 1 april 2021. Het onderzoeksrapport is eind oktober 2020 afgerond en daarna besproken met de betrokken partijen – banken en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie en deze gesprekken verlengt het ministerie de GO-regeling tot 1 juli 2023.

Hoe werkt de GO-regeling?

De GO-regeling biedt 50% staatsgarantie op bancaire leningen en bankgarantiefaciliteiten vanaf 1,5 miljoen tot – op dit moment – 150 miljoen euro per onderneming. Het doel van de GO-regeling is het stimuleren van kredietverlening aan het mkb en (middel)grote bedrijven, die zonder garantie niet, gedeeltelijk of moeizaam tot stand komt.

GO-coronamodule 

Het kabinet heeft eind april 2020 al een GO-coronamodule (GO-C), in het leven geroepen voor ondernemingen die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis. De GO-C geeft 90% staatsgarantie op bancaire leningen aan het mkb en 80% op bancaire leningen aan grotere bedrijven. Sinds de start van de coronamodule hebben 78 ondernemingen met GO-C garantie voor bijna 700 miljoen euro aan  krediet ontvangen. Het kabinet heeft de GO-C module verlengd tot 1 juli 2021. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt 2,5 miljard euro (voor de reguliere GO en de GO-C samen).

Conclusies en aanbevelingen GO-regeling

De hoofdconclusie van Dialogic is dat de GO-regeling heeft bewezen, vooral in tijden van de economische crisis, van toegevoegde waarde te zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit was het geval tijdens de kredietcrisis en de nasleep daarvan en inmiddels bewijst de GO-regeling zich opnieuw in de coronacrisis. Volgens Dialogic heeft de GO-regeling aangetoond in de kern gezonde ondernemingen met kwalitatief goede plannen op een overwegend doeltreffende wijze te helpen met het verkrijgen van financiering, wat waarschijnlijk zonder de GO-regeling niet of in onvoldoende mate zou zijn gelukt.

Behalve verlenging van de regeling is het ministerie van EZK ook van plan een aantal veranderingen in de regeling door te voeren. Het maximale leningbedrag per onderneming waarop de overheid garantie geeft (nu 150 miljoen euro) wordt, conform de aanbevelingen van het onderzoek, flexibel ingezet. De hoogte daarvan wordt indien nodig aangepast, afhankelijk van de conjunctuur.

Overige financieringsinstrumenten

Naast de GO-regeling zijn er nog andere financieringsinstrumenten voor het (innovatieve) bedrijfsleven. Zo is er ook in 2021 weer budget beschikbaar vanuit het Innovatiekrediet. Met het Innovatiekrediet stimuleert de overheid Nederlandse bedrijven die werken aan veelbelovende, innovatieve projecten. Dat het Innovatiekrediet een populaire regeling is, is een understatement. De ervaring leert dat het budget al vroeg in het jaar overvraagd kan zijn. Het voor 2021 beschikbare budget is 60 miljoen euro: 30 miljoen euro voor technische ontwikkelingsprojecten en 30 miljoen euro voor klinische ontwikkelingsprojecten. De financiering bedraagt maximaal 10 miljoen euro per project.

Meer weten over financieringsinstrumenten?

Bent u een gezond (innovatief) bedrijf met een financieringsbehoefte en heeft u belangstelling voor een financieringsinstrument, neem dan contact op met een van onze experts. Bel  088-8381381 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement