Quantum Delta NL SME programme: vraag nu subsidie aan

De tweede ronde van het Quantum Delta NL SME programme is onlangs van start gegaan. Een interessante subsidie voor industrieel onderzoek naar en experimentele ontwikkeling van quantumtechnologie. Deadline voor de verplichte voorinschrijving is 1 maart.

Doel en doelgroep van het Quantum Delta NL SME programme

Het Quantum Delta NL SME programme is een programma dat in 2022 van start is gegaan met ondersteuning van het Nationaal Groeifonds. Vorig jaar berichtten we al over het Field Lab Programme, een ander subsidieprogramma van Quantum Delta NL. Doel van het SME programme is het stimuleren van de ontwikkeling van quantumtechnologie in het mkb. En het intensiveren van het onderzoek hiernaar zodat deze mkb’s een rol kunnen spelen in de quantumtechnologie-roadmap in zowel Nederland als Europa. De subsidie is bedoeld voor mkb’s die quantumtechnologie verder willen ontwikkelen. Individuele bedrijven of een consortium van bedrijven kunnen een aanvraag indienen.

Hoe hoog is de subsidie?

Het SME-programme subsidieert twee activiteiten:

  • industrieel onderzoek (TRL 2-4)
  • experimentele ontwikkeling (TRL 5-8).

Een aanvraag binnen deze regeling heeft een omvang van minimaal 500.000 en maximaal 2 miljoen euro. Quantum Delta NL financiert hooguit twee derde van de projectkosten waardoor de maximale subsidie per aanvraag 1,33 miljoen euro is.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Het totale budget voor het Quantum Delta NL SME programme bedraagt 5 miljoen euro in 2023 (evenveel budget als vorig jaar). Geïnteresseerde mkb’s moeten uiterlijk 1 maart 2023 eerst een voorinschrijving indienen. Vervolgens kunnen ze op 7 april een volledige aanvraag indienen. Na het indienen van de volledige aanvraag volgt een interviewronde waarbij de aanvrager(s) het project toelicht(en). Hierna volgt de beoordeling. De duur van een project is maximaal vier jaar.

Wat kan PNO voor u betekenen?

Onze experts hebben kennis van quantumtechnologie. Ze hebben bedrijven die quantumtechnologie ontwikkelen succesvol ondersteund bij het aanvragen van dit Quantum Delta NL SME programme én andere subsidies zoals de WBSO en MIT. Wij adviseren en ondersteunen ook u graag bij het verkennen van de financieringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van quantumtechnologie. Denk hierbij onder andere aan het maken van krachtige projectplannen, complexe budgetberekeningen of het opzetten van een consortium. Meer weten over onze diensten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement