REACT-EU stelt 90 miljoen beschikbaar voor ‘Kansen voor West’

Het REACT-EU programma is een belangrijk onderdeel van het “EU Next Generation” herstelprogramma dat EU-regeringsleiders vorig jaar hebben ingesteld in reactie op de Corona-pandemie. Het geld uit het REACT-EU programma komt ten goede aan de EFRO-Cohesiefondsen voor regionale economieën. Voor Kansen voor West (West-Nederland) is dit 90 miljoen euro. (Mkb-) ondernemers opgelet! De eerste vijftien aanvraagrondes gaan op 15 februari van start. Daarbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Wat is de doelstelling van REACT-EU?

Het doel van het REACT-EU programma is het realiseren van een versneld herstel uit de COVID-19 crisis. Dit gebeurt door extra investeringen in de transitie naar een groene, digitale en weerbare economie (in West Nederland). REACT-EU zet vooral in op de doorontwikkeling van kansrijke concepten die door de crisis mogelijk vertraging oplopen. Private investeerders zijn op dit moment nog terughoudender dan voorheen en verstrekken slechts mondjesmaat vervolgfinanciering voor potentieel interessante innovatieprojecten. Met extra publieke gelden wil REACT-EU (mkb-) ondernemers door een tweede ‘Valley of Death’ (TRL 7-8) leiden, omdat het door COVID-19 lastig is om de laatste stappen in een innovatietraject te zetten.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die uitvoerbaar zijn voor eind 2023 én passen binnen de volgende actielijnen komen voor subsidie in aanmerking:

 • Digitaal Regionaal (Actielijn 1): Projecten richten zich op digitalisering voor het bedrijfsleven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de (door)ontwikkeling van sensoriek, robotisering, drones, Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (KI), sleuteltechnologieën en ict.
 • Groen Regionaal (Actielijn 2): Projectvoorbeelden zijn het doorontwikkelen van circulaire concepten tot en met het industrieel ontwerpen voor een eerste productiefaciliteit en/of een proces; de slimme uitrol en toepassing van walstroom, warmtenetten en geothermie; het doorontwikkelen van nieuwe composietconcepten; het verbreden en/of versnellen van slimme concepten voor duurzame energie en waterstof en het doorontwikkelen van fieldlabs. Kernbegrippen zijn klimaatneutraal, fossielvrij: CO2-arm en circulair.
 • Mismatch arbeidsmarkt/ digitaal stedelijk voor de vier grote steden (G4) Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (Actielijn 3): Voorbeelden van projecten zijn het doorontwikkelen/verbreden van vernieuwende concepten gericht op het bevorderen van skills voor de transities Digitaal en Groen.
 • Groen en Duurzaam GTI-gebieden (Geïntegreerde Territoriale Investering: specifiek omschreven gebieden binnen de G4-gebieden) (Actielijn 4): Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van circulaire gebieden en bedrijfsterreinen; transitiehubs en het opzetten van stimuleringscampagnes voor energietransitie in GTI-gebieden.

Wie mogen REACT-EU aanvragen?

Het REACT-EU programma voor Kansen voor West staat open voor alle soorten aanvragers. Iedereen mag een aanvraag indienen: individuele bedrijven – mkb of grootbedrijf – maar ook consortia van gemeentes, provincies, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen en (mkb-)bedrijven. Uiteindelijk is de best mogelijke samenstelling van het consortium bepalend en niet het aantal deelnemers. Het mkb staat centraal in het programma, dus deelname van één of meerdere mkb’s is een aanbeveling. (Mkb-) bedrijven mogen een ‘regiobrede’ aanvraag indienen voor Actielijn 1 Digitaal Regionaal of Actielijn 2 Groen Regionaal. Aanvragen voor Actielijnen 3 en 4 zijn voorbehouden aan de G4 en de GTI-gebieden van de G4.

Hoeveel subsidie?

De maximale subsidiebedragen verschillen per aanvraagronde en variëren van geen maximum tot 2 miljoen euro. Het minimale bedrag aan kosten is altijd 200.000 euro. Het maximale subsidiepercentage ligt tussen de 50 en 70%, afhankelijk van de aanvraagronde en de staatssteunregels.

Duurzaamheid doorslaggevend

De subsidieverstrekker beoordeelt een aanvraag voor Actielijnen 1 en 2 aan de hand van vijf criteria:

 • de mate waarin deze past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma (15%)
 • de mate van innovativiteit (15%)
 • de kwaliteit van de businesscase (20%)
 • de kwaliteit van de aanvraag (20%)
 • de mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling (30%): bij dit doorslaggevende criterium gaat het om de volgende aspecten: CO2 vrij elektriciteitssysteem, CO2 vrije gebouwde omgeving, Nettoklimaat neutrale en circulaire producten, Emissieloze mobiliteit, Digitalisering van processen en voldoende human capital voor de genoemde transities

Project in West-Nederland?

Bent u als mkb nieuwsgierig of uw innovatieproject aansluit op de doelen in West-Nederland? PNO Consultants heeft vestigingen in Amsterdam en Den Haag. Wij zijn dus goed op de hoogte van de regionale ontwikkelingen en mogelijkheden in West-Nederland. Kom snel in actie want het subsidieloket gaat op 15 februari open. Wie het eerst komt, het eerst maalt, dus op is op! Ook in de andere regio’s gaan binnenkort REACT-EU aanvraagrondes open. Neem contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement