Gezocht: werkgevers die investeren in taaltrainingen

Tel Mee Met Taal (TMMT) is een populaire subsidieregeling voor werkgevers die de taalvaardigheid van hun personeel verbeteren. De voorbereidingen voor de aanvraagronde 2024 zijn intussen gestart. PNO is op zoek naar werkgevers die willen investeren in een TMMT-taalvaardigheidstraject. Hieronder kunt u lezen of dit interessant voor u kan zijn.

Tot 125.000 euro subsidie via ‘Tel Mee Met Taal’

Veel werknemers zijn behoorlijk beperkt in hun functioneren op de werkvloer omdat ze moeite hebben met de Nederlandse taal. Om die achterstanden aan te pakken is ‘Tel Mee Met Taal’ in het leven geroepen. De subsidie is bedoeld voor Nederlandse taalcursussen voor uw personeel.

Belangrijk daarbij is dat dit opleidingstraject:

  • groepsgewijs wordt ingevuld;
  • is bestemd voor eigen personeel met een lage Nederlandse taalvaardigheid;
  • is gericht op het verbeteren van hun Nederlandse taalbeheersing op de werkvloer.

Het gaat hier dus om trainingen om uw personeel beter te leren communiceren in de Nederlandse taal. Dat is vooral: beter leren lezen en schrijven, luisteren en spreken in de Nederlandse taal. Maar indirect gaat het hier ook om andere ‘werknemersvaardigheden’, zoals rekenvaardigheid en computervaardigheden.

De taaltraining moet plaatsvinden in het jaar 2024 en mag maximaal achttien maanden duren.

De subsidie vergoedt twee derde van de opleidingskosten en kan oplopen tot 125.000 euro per werkgever.

Welke werkgevers zoeken we?

De ‘Tel Mee Met Taal‘ subsidie kan alleen worden aangevraagd door werkgevers.

PNO is met name op zoek naar werkgevers die:

  • relatief veel medewerkers in dienst hebben met een slechte Nederlandse taalvaardigheid (bijvoorbeeld laag- of ongeschoold personeel, of van buitenlandse afkomst); en
  • een TMMT-taalcursus willen aanbieden aan een groep van minimaal 15 werknemers.

U kunt hierbij denken aan grotere werkgevers in de transport- of schoonmaakbranche, industriële productiebedrijven, en Europese bedrijven met veel uitwisselingen van internationaal personeel, maar ook ziekenhuizen en ROC’s vallen hieronder. Opleiders kunnen contact met ons opnemen als zij ervaring hebben met het verzorgen van taalcursussen op 1F of 2F-niveau.

De subsidie is niet bedoeld voor overheden of voor inburgeringscursussen.

Wat kan PNO voor u doen?

PNO kan u helpen bij het tijdig starten van de voorbereidingen van uw subsidieaanvraag. De aanvraagronde start op 1 januari 2024. Maar: het opstellen van bijvoorbeeld het verplichte ‘activiteitenplan’ vraagt de nodige voorbereidingen. Bovendien is een tijdige indiening belangrijk, want de subsidie wordt verdeeld op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Wilt u hulp van PNO bij een aanvraagtraject? Of heeft u andere vragen over de TMMT-subsidie? Neem dan contact op met uw PNO-consultant.