Nieuw: met de PNO Investeringschecker loopt u geen BIK-voordeel mis

 

Met de BIK-regeling, die per 1 januari is gestart, kunt u als ondernemer tot 3,9% belastingvoordeel krijgen op uw bedrijfsinvesteringen. Zolang uw investering minimaal 1.500 euro bedraagt en het gaat om nieuwe bedrijfsmiddelen kunt u een beroep doen op deze nieuwe regeling. Investeringen in nieuwe computers, machines, zelfs bedrijfsauto’s komen in aanmerking. Om er zeker van te zijn dat u geen BIK-voordeel misloopt, kunt u gebruik maken van onze nieuwe en unieke Investeringschecker.

Waarom deze nieuwe regeling?

Door de coronacrisis schuiven veel ondernemers hun investeringsplannen op de lange baan. Dat is niet goed voor de economie. Daarom heeft het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) geïntroduceerd. De regeling moet bedrijven stimuleren om hun investeringen niet uit te stellen, maar juist naar voren halen.

Hoe werkt de BIK-regeling?

De BIK-regeling is een onderdeel van de WVA, voluit de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Onder deze wet valt bijvoorbeeld ook de WBSO, een populaire regeling die recht geeft op korting op de loonbelasting en verzekeringspremie als een ondernemer speur- en ontwikkelingswerk uitvoert. De BIK-regeling is in feite simpel: u krijgt 3,9% afdrachtvermindering op uw investeringen tot en met 5 miljoen euro en 1,8% over het meerdere. Alle bedrijfsinvesteringen waarvan de verplichtingen na 1 oktober 2020 zijn aangegaan, doen mee, zolang elk bedrijfsmiddel maar minimaal 1.500 euro kost.

Minimaal 20.000 euro per aanvraag

De wetgever heeft bepaald dat in een aanvraag minimaal 20.000 euro aan investering in bedrijfsmiddelen moet zijn opgenomen. U kunt dus meerdere kleinere investeringen (mits minimaal 1.500 euro) opnemen in een aanvraag om aan deze ondergrens van 20.000 euro per aanvraag te komen. Het is dus van belang dat u alle in aanmerking komende investeringen, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020, in beeld heeft en opneemt in de aanvraag.

Met de PNO Investeringschecker zit u safe

Om u te helpen met een correcte vastlegging van de in aanmerking komende investeringen heeft PNO Consultants de Investeringschecker ontwikkeld. U kunt hier, in een beveiligde omgeving, uw investeringen opslaan, compleet met de noodzakelijke documenten om de BIK-korting aan te vragen op uw gezamenlijke investeringen. De Investeringschecker checkt of de bedrijfsinvestering aan alle eisen voldoet om te worden opgenomen in een aanvraag. De ideale manier om geen BIK-voordeel te missen!

Meer weten over BIK-korting op uw bedrijfsinvesteringen en de PNO Investeringschecker?

3,9% belastingvoordeel op uw bedrijfsinvesteringen is echt de moeite waard – zeker in deze periode waarin het bedrijfsleven zwaar onder druk staat. Stuur ons dan ook uw contactgegevens en wij vertellen u alles over de BIK-regeling voor uw bedrijfsinvesteringen en het gemak van de PNO Investeringschecker!