Zes subsidies voor ICT-innovaties

Bent u bezig met baanbrekende ICT-oplossingen? Zoals nieuwe systemen, apparatuur of toepassingen die innovatie en concurrentie mogelijk maken in allerlei verschillende sectoren? Grote kans dat u in aanmerking komt voor een ICT-subsidie. Voor de periode 2021-2027 zijn er verschillende nationale en Europese subsidies beschikbaar. Met een bijdrage aan uw onderzoeksactiviteiten vanaf 15% tot maar liefst 100%! Benieuwd welke subsidie het beste bij uw project past?

ICT-subsidiethema’s

ICT is de drijvende kracht achter allerlei industrieën en ontwikkelingen, vindt de Europese Unie. Er zijn steeds nieuwe systemen, apparatuur en toepassingen nodig voor innovatie en concurrentie. Daarom steunt de EU organisaties in de ICT-sector bij het ontwikkelen van baanbrekende technologieën voor bijvoorbeeld de volgende thema’s:

 • nieuwe generatie componenten en systemen
 • big data en cloudtechnologieën
 • internet van de toekomst
 • digitale innovatiehubs
 • content-technologieën en informatiemanagement
 • robotica
 • once Only Technical System (OOTS)
 • micro- en nano-elektronische technologieën en fotonica
 • cybersecurity
 • artificial intelligence
 • blockchain
 • internet of Things.

Als uw organisatie werkt aan de ontwikkeling van één of meerdere van deze thema’s, dan heeft u een goede kans dat er subsidie voor uw project beschikbaar is.

Welke ICT-subsidies zijn er?

Binnen de Europese Unie zijn er voor de periode van 2021-2027 een aantal financieringsprogramma’s voor ICT-projecten beschikbaar. Deze programma’s publiceren ieder jaar subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarvoor organisaties aanvragen in kunnen indienen. Daarnaast is er een nationale subsidie voor de omscholing van medewerkers naar ICT-beroepen beschikbaar.

Wist u dat: u ook gebruik kunt maken van generieke innovatieregelingen voor ICT-projecten zoals het innovatiekrediet, MIT, Eurostars of WBSO? Wij ondersteunen u graag bij het matchen van de best passende subsidie(s) met uw ICT-projecten.

1. Europees Defensie Fonds (EDF)

Als u aan innovatieve projecten werkt die van belang kunnen zijn voor Defensie, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie uit het Europees Defensie Fonds. Dit fonds staat naast het Horizon Europe programma (dat mag alleen civiel onderzoek financieren) en loopt eveneens van 2021 tot en met 2027. Het totaalbudget in 2022 was 924 miljoen euro en onderzoeksactiviteiten krijgt u voor 100% vergoed. Voor ontwikkelactiviteiten kunt u tussen de 20% tot 90% vergoed krijgen.

Belangrijkste voorwaarde voor EDF-financiering is dat u met tenminste twee deelnemers uit minimaal twee EU-lidstaten een project uitvoert. Bekijk de nieuwste calls in het F&T-portal.

2. Eureka programma’s

Eureka is een uitgebreid platform met meerdere grote programma’s en clusters. Sommige clusters zijn specifiek gericht op ICT-projecten, bijvoorbeeld het toepassen van kunstmatige intelligentie of het ontwikkelen van software-intensieve systemen en diensten.

Let op: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondersteunt niet alle calls van de clusters voor ICT-projecten. Op dit moment kunt u subsidie aanvragen voor de call van het cluster Xecs (PENTA).

3. Digital Europe programme

Als u een project wilt starten dat zich richt op het faciliteren van digitalisering binnen Europa, komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit het Europese Digital Europe programma. Dit programma is bedoeld voor mkb’s, bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Interessant aan dit programma is dat u, nadat uw Europese subsidie is vastgesteld, ook een aanvraag kunt doen voor nationale cofinanciering. Daarmee kan de totale subsidie oplopen tot 100% van de subsidiabele kosten.

Het ministerie van EZK heeft als voornemen om in 2023 voor onderstaande onderwerpen subsidie (cofinanciering) beschikbaar te stellen:

  • marktplaats voor gemeenschappelijke cloud-to-edge-gebaseerde services
  • netwerk van Europese digitale innovatiehubs
  • test- en experimenteerfaciliteit voor de maakindustrie
  • dataruimte voor de maakindustrie
  • grootschalig proefproject voor cloud-to-edge diensten.

Geen openstelling missen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

4. CEF Digital

Draagt u bij aan de toekomstige digitale infrastructuur van Europa? Voor innovatieve ideeën voor het verbeteren en vernieuwen van onder meer gigabit- en 5G-newerken is CEF Digital (Connecting Europe Facility Digital) subsidie beschikbaar. Tot en met 2025 doet de Europese Commissie (EC) jaarlijks een oproep voor nieuwe projectvoorstellen.

Het versterken van de collectieve weerbaarheid van de EU tegen buitenlandse bedreigingen van de cybersecurity is een van de doelen die het programma nastreeft. Onze ICT-specialisten vertellen u graag meer over de veiligheidseisen voor ICT-projecten. Ook kunnen zij u ondersteuning bieden bij het verkrijgen van een Letter of Support, een vereiste voor het indienen van een project bij de EC.

5. Horizon Europe: cluster 4 Digital industry and space

Cluster 4 van het Horizon Europe programma is de opvolger voor Horizon 2020 ICT en richt zich eveneens op het benutten en stimuleren van de potentie van ICT-innovaties. Naast een sterke focus op innovatieve data- en computertechnologieën is er extra aandacht voor klimaatneutrale, circulaire en gedigitaliseerde productie. Afhankelijk van de call kunt u subsidiebedragen verwachten van 2 tot 13 miljoen euro. U kunt Horizon Europe subsidie aanvragen als universiteit, onderzoeksinstelling, mkb en groter bedrijf. Voor veel oproepen moet u wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. Meer over deze regeling en de voorwaarden lees u in het artikel over cluster 4 van Horizon Europe.

Liever direct weten of uw project in aanmerking komt voor deze regeling? Neem dan contact met ons op.

6. Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in ICT en techniek

Wilt u nieuwe werknemers een opleiding aanbieden of huidige werknemers omscholen naar een beroep in de ICT of techniek? Maak dan gebruik van de omscholingsregeling. Nieuwe werknemers mogen voor deze regeling ook uit een andere beroepsgroep komen. U krijgt een vast subsidiebedrag van 3.750 euro per werknemer voor een ICT-omscholingstraject. U kunt maximaal zes trajecten aanvragen. Wij ondersteunen u graag bij de aanvraagprocedure.

ICT-subsidie aanvragen?

Wilt u een subsidie voor ICT-innovaties aanvragen? Onze ICT-experts helpen u graag om de best passende subsidie voor uw project te vinden of u bijvoorbeeld te ondersteunen bij het schrijven van een projectvoorstel. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement