Wijziging VLAIO subsidies voor onderzoek en ontwikkeling: concreet

Recent is er meer duidelijkheid over de concrete invulling van de nieuwe VLAIO subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. PNO vat de belangrijkste elementen voor u samen.

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van december (zie hier) heeft het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beslist om vanaf 1 januari 2018 haar arsenaal aan steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling te hervormen.

De ‘oude’ KMO-innovatieprojecten, KMO-innovatiehaalbaarheidsstudies, SPRINT-projecten en O&O-bedrijfsprojecten worden vanaf 1 januari 2018 vervangen door (slechts) twee nieuwe subsidies:

  •  Ontwikkelingsprojecten, die bedoeld zijn voor vernieuwende ideeën die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn.
  • Onderzoeksprojecten, die bedoeld zijn voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.

Recent is er meer duidelijkheid over de concrete invulling van de subsidies en de nieuwe aanvraagprocedure. Hieronder worden de belangrijkste punten opgesomd.
Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor beide subsidies in aanmerking.

De onderzoeksprojecten zijn quasi gelijkaardig aan de vroegere O&O-bedrijfsprojecten, terwijl de ontwikkelingsprojecten de andere types steunmaatregelen (kmo-programma en SPRINT-project) vervangen, met gelijkaardige steunpercentages als vroeger. De maximale steun is wel opgetrokken naar € 3.000.000, dus beduidend meer dan vroeger!

De belangrijkste verandering is dat het aanvraagdocument voor ontwikkelingsprojecten beknopter geworden is. Dit betekent echter niet dat de drempel voor de goedkeuring van dergelijke projecten verlaagd is: een zeer goede voorbereiding van het dossier blijft uitermate belangrijk!

Als u meer informatie wil en gebruik wil maken van deze nieuwe mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met PNO. We komen graag bij u langs!