Commissie stelt 11 miljard beschikbaar voor laatste jaar Horizon 2020

De Europese Commissie heeft vorige week aangekondigd hoe zij de laatste tranche van 11 miljard euro van het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 gaat besteden in het laatste jaar van het programma.

Focus op minder maar cruciale onderwerpen

Horizon 2020, het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van 77 miljard euro voor de periode 2014-2020, ondersteunt wetenschappelijke excellentie in Europa en heeft bijgedragen aan spraakmakende wetenschappelijke doorbraken zoals de eerste beelden van een zwart gat en de ontwikkeling van geavanceerde vaccins voor ziekten zoals Ebola. Vorige week kondigde de Commissie het begrotingsplan voor 2020 aan voor Horizon 2020. Voor 2020 zet de Commissie in op een grotere impact van haar onderzoeksfinanciering. Daarom richt ze zich op minder maar cruciale onderwerpen zoals:

 • klimaatverandering
 • schone energie
 • kunststoffen
 • cyberveiligheid en
 • de digitale economie

Concentreren op politieke prioriteiten

Het nieuwe werkprogramma ondersteunt de begroting voor 2018-2020 en de politieke prioriteiten van de Commissie op de volgende gebieden:

 • een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst (3,7 miljard euro) waaronder:
  – omzetten van sectoren die traditioneel energie-intensief zijn in concurrerende, koolstofarme en circulaire industrieën en het aanzienlijk verminderen van hun ecologische voetafdruk (206 miljoen euro)
  – ontwikkeling en productie in Europa van de volgende generatie batterijen (132 miljoen euro)
 • circulaire economie (1 miljard euro) waaronder:
  – tien nieuwe onderwerpen over kunststoffen die op verschillende manieren bijdragen aan de EU-strategie voor kunststoffen (135 miljoen euro)
 • digitalisering en transformatie van Europese industrie en diensten (1,8 miljard euro) waaronder:
  – kunstmatige intelligentie (396 miljoen euro)
 • Veiligheidsunie (1 miljard euro) waaronder:
  – ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor het bestrijden en voorkomen van cybercriminalliteit (116 miljoen euro).

‘Blue sky’ onderzoek stimuleren en internationale samenwerking verbeteren

Horizon 2020 blijft ‘door nieuwsgierigheid aangedreven wetenschap’ (vaak aangeduid als blue sky-onderzoek’ of ‘grensverleggend onderzoek’) financieren. Het goedgekeurde jaarlijkse werkprogramma van de European Research Council voor 2020 stelt hiervoor ruim 2,2 miljard euro beschikbaar. Voor de Marie Skłodowska-Curie-acties, die beurzen voor onderzoekers in alle stadia van hun loopbaan financieren, maakt de Commissie meer dan 1 miljard euro vrij. In 2020 zet de Commissie ook in op versterking van de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Ze investeert hiervoor ruim 550 miljoen euro in samenwerkende ‘flagships’. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking met Afrika op het gebied van wereldwijde gezondheids-, voedsel- en voedingsveiligheid, met de Verenigde Staten, Canada en Japan over schone energie, en met China over voedselproductie, biotechnologie, energie, natuurlijke hulpbronnen en verstedelijking.

Opvolger van Horizon 2020 – Horizon Europe – in de maak

De Commissie richt zich ook op het vormgeven van het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe (2021-2027). Een belangrijke noviteit onder Horizon Europa is de European Innovation Council (EIC)- een one-stop-shop voor innovatiefinanciering die wetenschap omzet in nieuwe business en de opschaling van bedrijven versnelt. De Commissie kondigde in maart de EIC Accelerator-pilot aan en test nu dit gesubsidieerde financieringsmodel waarmee ze de weg baant voor een volwaardige Europese Innovation Council in Horizon Europe. In afwachting van de verwachte structuur en inhoud van Horizon Europe, heeft de Commissie nu al 209 miljoen euro vrijgemaakt voor acties op het gebied van voedsel en natuurlijke hulpbronnen. Verder test ze co-creatie methoden en benaderingen door middel van ‘horizontale’ subsidie-oproepen over interdisciplinaire uitdagingen zoals concurrerende, koolstofarme en circulaire industrieën. In 2020 krijgt de EIC een budget van 1,2 miljard euro.

Meer weten over Horizon 2020?

Bent u al bezig met een project of idee dat past binnen de Horizon 2020-prioriteiten voor 2020? Neem contact op met onze Horizon 2020-experts. Bel 088- 838 13 81 of vul het formulier in.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement