Onderwijs & Arbeid

PNO ondersteunt onderwijs en bedrijfsleven in hun gezamenlijk streven naar onderwijsvernieuwing en het vergroten van arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid. Daarbij ondersteund door stimuleringsbeleid van de overheid.

PNO Consultants is zich bewust van het belang om werknemers te voorzien van de juiste vaardigheden in de ontwikkelende arbeidsmarkt. Daarom ondersteunen wij onderwijs- en trainingsbeleid met onderzoek, helpen we bedrijven om funding te vinden voor traineeships en andere praktische leermogelijkheden, en bouwen we aan coalities tussen overheden, sociale partners en de zakenwereld. We hopen de veerkracht van onze arbeidsmarkt te versterken door te voorzien in de noden van de belangrijkste Europese investering: menselijk kapitaal.

Ontdek bij welke onderwijs en arbeid subsidies wij u kunnen helpen »