Innovatiethema’s topsectoren Energie, Chemie en Creatieve Industrie

Als innovatieve mkb’er werkt u het liefst aan de ontwikkeling van kansrijke nieuwe producten. Maar: aan welke producten en innovaties zal behoefte zijn, de komende jaren? Een uitgebreid overzicht is te vinden in de – recent vernieuwde – innovatieagenda’s van de topsectoren. Deze week: de nieuwe kansen voor de topsectoren Creatieve Industrie, Chemie en Energie.

De topsectoragenda’s bevatten een overzicht van de belangrijkste en meest kansrijke producten en thema’s voor de markt. Ze zijn daarmee een bruikbare inspiratiebron voor productontwikkelaars. Daarnaast bieden de genoemde thema’s prima aanknopingspunten voor een MIT– of TSE-subsidie, die in april weer kunnen worden aangevraagd.

Topsector Creatieve Industrie

De Creatieve Industrie werkt in de periode 2018-2021 met drie thematische roadmaps:

 1. Design for Change (mensen in beweging krijgen door gedragsbeïnvloeding)
 2. The Human Touch (gericht op de belangen en de levenskwaliteit van het individu)
 3. Value Creation (gericht op de rol en mogelijkheden van de creatieve industrie zelf)

De topsector daagt bedrijven in de creatieve sector uit om te komen met nieuwe technische innovaties of slimme oplossingen voor de volgende toepassingsgebieden:

 • gezondheidszorg
 • energie
 • voeding
 • mobiliteit
 • de stad (‘cities’)
 • retail
 • media & entertainment
 • erfgoed

Binnen deze gebieden zullen er vooral kansen zijn voor technische innovaties die uitgaan van een ‘maatschappelijke uitdaging’. De sector heeft acht van die uitdagingen benoemd: Circular Society, Healthy Behaviour, Resilience in Society, Energy & Behaviour, Quality of Life & Well-Being, Trust & Security, Personal Experience, Human Empowerment. Extra kansrijk zijn innovaties die meerdere toepassingsgebieden combineren (cross-overs), een ‘ontwerpende’ aanpak hanteren, en de gebruiker centraal stellen tijdens het ontwerp- en creatieproces.

Topsector Chemie

De topsector Chemie heeft tien innovatiethema’s geformuleerd die goede kansen bieden voor het mkb. Het gaat daarbij om technologische producten en oplossingen op vier gebieden:

1. Chemistry of Advanced Materials:

 • polymeren (gemaakt van biobased grondstoffen)
 • superieure polymere materialen (qua duurzaamheid, functionaliteit, efficiëntie, veiligheid)
 • procestechnologie gericht op ‘sluiten van de keten’ (optimaliseren van hergebruik/recycling, scheidingstechniek, hoogwaardige recyclaat-toepassingen)

2. Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis:

 • energie-efficiëntie (gericht op energiebesparingen in de procesindustrie)
 • grondstofefficiëntie (bijvoorbeeld door gebruik van CO2 of shale gas)
 • chemische innovaties rondom ‘biobased economy’ (processen voor bioraffinage, biomassaverwerking of conversietechnologie)
 • chemische innovaties rondom katalysatoren (voor producten uit biomassa, bijvoorbeeld via chemo- of bio-katalytische routes)

3. Chemistry of Life:

 • Personalized Health, voeding en faciliterende technologie

4. Chemical Nanotechnology & Devices:

 • chemische nanotechnologie (voor diagnostiek/behandeling, sensoren en meet- en analyseapparatuur)
 • chemische analyse (mobiele labs, non-destructieve analyse, miniaturisering van technieken)

Biobased economie (BBE)

De ‘Biobased economie’ wordt meestal gezien als onderdeel van de topsector Chemie. Desondanks zijn voor de BBE-sector vier aparte innovatiethema’s vastgesteld:

 • thermische conversie van biomassa (voorbehandelingstechnieken, of bij- en meestoken)
 • chemisch-katalytische conversietechnologie (biomassaconversie, liefst na bioraffinage)
 • biotechnologische conversietechnologie (omzetting van tweede generatie biomassa)
 • zonne-energieopslag in chemische bindingen & biomassaproductie (Solar Capturing)

Topsector Energie

De innovatieagenda van de Energiesector is opgebouwd rond vijf ‘transitiepaden’. Elk daarvan bestaat uit een aantal thema’s met bijbehorende vraagstukken en innovatiebehoeften, die goede kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovaties en oplossingen. De genoemde onderwerpen sluiten, behalve op het MIT-programma, ook nauw aan op de verschillende TSE-subsidieprogramma’s die in april van start gaan.

1. Energie en industrie:

 • warmte
 • systeemintegratie – elektrificatie en flexibilisering
 • circulariteit

2. Nieuw Gas:

 • groen gas
 • waterstof
 • CCUS (afvang/opslag/hergebruik van CO2)
 • geo-energie
 • systeemintegratie op de Noordzee

3. Urban Energy:

 • zonnestroomsysteemcomponenten (zon-PV)
 • warmte- en koude-installaties
 • integratie in de bouw (bouwelementen)
 • flexibele energie-infrastructuur
 • energieregelsystemen en -diensten

4. Wind op zee:

 • kostenreductie en optimalisatie
 • integratie in het energiesysteem
 • wind op zee en de omgeving

5. Systeemintegratie:

 • management van een robuust, adaptief en geïntegreerd energiesysteem
 • geïntegreerde warmtesystemen
 • grootschalige opslag en conversie

Over de MIT

MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Bedrijven in het mkb kunnen MIT-subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten (25.000 euro), kennisvouchers (3.750 euro) en voor R&D-samenwerkingsprojecten (350.000 euro). Op 17 april april start de eerstvolgende MIT-aanvraagronde en in de zomer start er weer een nieuwe R&D-aanvraagronde.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bovenstaande innovatiethema’s, of over de bijbehorende subsidiemogelijkheden? Neem gerust contact met ons op, want wij horen graag meer over uw innovatieplannen! Ook organiseert PNO binnenkort een aantal MIT-bijeenkomsten op verschillende dagen en plaatsen. Wilt u hiervan op de hoogte worden gesteld? Laat dan uw gegevens achter. Wij nemen dan contact met u op.

Dit artikel was het derde en laatste deel van een drieluik over de nieuwe innovatiethema’s voor de topsectoren. Het eerste deel ging over de topsectoren Logistiek, Water en HTSM (inclusief ICT). In deel twee werd ingezoomd op de topsectoren Life Sciences & Health (LSH), Agri & Food, en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U).