SDE+najaarsronde 2019: tijd voor actie!


Deze week is de najaarsronde van de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) gepubliceerd. Dit is de laatste openstelling in de huidige vorm. Van 29 oktober tot en met 14 november kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die duurzame energie opleveren. De regeling is met name populair voor zonnestroomprojecten. Omdat de aanvraagperiode kort is en op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, is het zaak om nu actie te ondernemen.

5 miljard subsidie verdeeld over drie fasen: slimme indienstrategie is geboden

SDE+ subsidie is bedoeld om de ‘onrendabele top’ van groene energieopwekkende technieken te vergoeden. Op deze wijze wordt investeren en innoveren in duurzame technieken gestimuleerd. Net als voorheen komt de in totaal 5 miljard euro SDE+ subsidie beschikbaar in drie fasen; de vergoeding in de eerste fase is het laagst en in de laatste fase het hoogst. Dit betekent dat een aanvraag in de laatste fase dus meer subsidie kan opleveren, maar vanwege het ‘first come first serve’ principe bestaat het risico dat in een latere fase geen subsidie meer beschikbaar is. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, waaronder de techniek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De fasen en bijbehorende bedragen deze SDE+ najaarsronde zijn als volgt:

  • fase 1: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 29 oktober 2019 (9.00 uur);
  • fase 2: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 4 november 2019 (17.00 uur);
  • fase 3: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 11 november 2019 (17.00 uur).

Om uw kans op SDE+ subsidie te optimaliseren is het van groot belang reeds nu te starten met het bepalen van uw indienstrategie. Daarbij is zicht op ‘de markt’ (welke technieken zijn gangbaar, wat doen andere bedrijven, hoe was het SDE+ aanvraagverloop de afgelopen jaren) zeer welkom. Onze SDE+ experts kunnen u hierbij goed van dienst zijn.

Nieuw: transportindicatie moet kunnen worden overlegd

De vele nieuwe initiatieven op het gebied van groene energieproductie, die onder meer de SDE+ heeft opgeleverd, leveren een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie. Het brengt echter ook zwakkere punten boven water: beperkte transportcapaciteit is daarvan een voorbeeld. Om die reden wordt vanaf de najaarsronde een transportindicatie verplicht gesteld. Dit is een verklaring waarin de netbeheerder aangeeft de benodigde transportcapaciteit voor het project te kunnen leveren. Wie SDE+ aanvraagt, dient dus ook een bij de netbeheerder op te vragen transportindicatie te kunnen overleggen. Deze verplichting heeft betrekking op hernieuwbare elektriciteit uit zon, wind, water of een combinatie en voor warmte uit biomassa. Vanwege beperkte transportcapaciteit is het in sommige gebieden niet mogelijk om een SDE+ aanvraag in te dienen. Het is dan ook verstandig om dit op voorhand goed te laten checken.

Verklaring locatie-eigenaar

Een andere verplichting, die als sinds 2011 van toepassing is, is dat voor een productinstallatie toestemming van de locatie-eigenaar moet zijn afgegeven. Voor deze ronde heeft de subsidieverstrekker hiervoor een standaardformulier beschikbaar gesteld. Check tijdig of dit formulier ook nodig is voor de projecten waarvoor u een aanvraag wilt indienen deze SDE+ najaarsronde. Het ontbreken van deze verklaring kan namelijk tot een afwijzing leiden.

Groot trackrecord in succesvol aanvragen van SDE+

Binnen het Energie- & Klimaatteam van PNO werkt een toegewijd team van energiespecialisten vrijwel uitsluitend aan SDE+. Dit heeft hen veel kennis en inzicht opgeleverd op basis waarvan zij al voor veel partijen succesvolle aanvragen hebben ingediend en indienstrategieën hebben bepaald. Een gesprek over de  met een van hen over uw hernieuwbare energieplannen kan voor u veel baat hebben. Daarbij is enige haast zelfs geboden, gelet op de korte duur van de indieningsperiode van de SDE+ najaarsronde en de grote populariteit van de regeling. Neem dan ook vandaag nog contact met ons op om uw duurzame plannen te bespreken:


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement