Horizon 2020: Climate action

 

Bent u bezig met onderzoek en innovatie op het gebied van klimaatverandering? Werkt u aan een duurzame, efficiëntere en milieuvriendelijke omgang met grondstoffen en natuurlijke hulpstoffen? Dan kunt u subsidie aanvragen binnen het Horizon 2020-subsidieprogramma Climate action, environment, resource efficiency and raw materials voor marktgerichte toepassingen van ‘eco-innovaties’. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Doel van Horizon 2020 Climate action

De Europese Unie wil de Europese economie duurzamer maken. Dat is hard nodig om te zorgen dat onze natuurlijke omgeving, economie en samenleving zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. De EU stimuleert daarom onderzoek en innovatie op het gebied van klimaatverandering. Dat doet ze met de Horizon 2020-subsidie Climate action, environment, resource efficiency and raw materials en vanaf 2021 via zijn opvolger Horizon Europe. De subsidie financiert organisaties die ‘eco-innovaties’ mogelijk maken door interdisciplinaire, grootschalige projecten.

Voor wie is Horizon 2020 Climate action?

U kunt Horizon 2020 Climate action subsidie aanvragen als universiteit, onderzoeksinstelling, mkb, groter bedrijf en overheid. U moet dan meestal wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. De subsidie richt zich op nieuwe, marktgerichte toepassingen binnen de volgende thema’s:

  • het bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs door onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot
  • circulaire economie
  • het recyclen van grondstoffen en afval
  • waterinnovatie
  • het verduurzamen van de aanvoer en het gebruik van grondstoffen en de economie als geheel

Horizon 2020 Climate action subsidie aanvragen

Werkt u aan klimaatoplossingen? Dat is niet alleen beter voor Europa. Het kan uw organisatie ook een mooi concurrentievoordeel opleveren. Wilt u Horizon 2020 Climate action-subsidie aanvragen? Onze experts in Energie & Milieu helpen u graag uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak.