Praktijkleren definitief verlengd tot 2023

De verlenging van de Subsidie praktijkleren tot 2023 is een feit! Dit besluit is gisteren, 5 december, door minister Van Engelshoven (OCW) gepubliceerd in de Staatscourant. Een heerlijk avondje dus voor ondernemers met leerwerkplaatsen!

Woelige tijden voor Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren beleeft woelige tijden. In discussies over de noodzaak van een financiële stimulans voor het beschikbaar stellen van leerwerkplaatsen was de Subsidieregeling praktijkeren altijd een lijdend voorwerp. Met als dieptepunt een geplande verlaging van het normbedrag per leerling als gevolg van bezuinigingen, en het niet willen voortzetten van de regeling na 2019. Een in opdracht van de minister uitgevoerde evaluatie van de regeling en een motie van Lodewijck Asscher op 21 september zorgde er in ieder geval voor dat de geplande bezuiniging niet doorging. Nu heeft de minister dus besloten dat de subsidieregeling ook na volgend jaar wordt gecontinueerd, en vervalt per 1 januari 2023.

Ook hbo-studenten gezondheidszorg vallen nu onder de regeling

Bovenop dit goede nieuws komt nog een uitbreiding van de regeling voor hbo-studenten uit de gezondheidszorg, gedrag en maatschappij, die een duaal of deeltijdtraject volgen. Hiermee hoopt de minister in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt in deze sector, de noodzaak tot opscholing van mbo-gediplomeerden en een gebrek aan middelen bij werkgevers.

Voor wie is de Subsidie praktijkleren bedoeld?

Werkgevers kunnen de subsidie Praktijkleren aanvragen als zij – als erkend leerbedrijf – begeleiding geven aan:

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
  • mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • leerlingen in het laatste leerjaar van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het derde en vierde leerjaar van de entree in het vmbo
  • hbo-studenten die een duaal of deeltijdtraject volgen in de sector techniek, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij of landbouw en natuurlijke omgeving.

Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Volgende week: een sneak preview van het vernieuwde Praktijkleren Online

Praktijkleren is en blijft dus ‘hot’ voor werkgevers die willen meehelpen met het opleiden van de beroepsbevolking. Om het hen daarbij nog gemakkelijker te maken presenteren wij volgende week alvast een preview van de vernieuwde portal Praktijkleren Online: de webportal waarmee de afgelopen jaren honderden werkgevers snel en gemakkelijk de subsidie praktijkleren voor hun praktijkleerplaatsen hebben aangevraagd en verantwoord. Kunt u niet wachten, of heeft u nu al een vraag? Neem gerust contact met ons op.