MIT subsidie

Werkt u als mkb samen op het gebied van innovatie? Maak dan gebruik van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Heeft u plannen voor een R&D-project dat u gaat uitvoeren samen met anderen? Tot en met 13 september 2022 kunt u een aanvraag indienen voor de nieuwe MIT-subsidieronde voor R&D-samenwerkingsprojecten. 

mit subsidie

Doel van de MIT-subsidie

De MIT-subsidie is in het leven geroepen om mkb-innovaties beter aan te laten sluiten bij de agenda’s van de topsectoren. De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Sinds 2021 sluit de MIT-regeling aan bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Voor wie is de MIT bedoeld?

De MIT-subsidie is speciaal bedoeld voor innoverende mkb’s in of rondom de volgende topsectoren:

 • Agri&Food
 • Chemie (en Biobased)
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek & Transport
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem.

Voorstellen voor innovatieprojecten moeten binnen de programma’s van deze negen topsectoren vallen.

MIT R&D-samenwerking

Elke topsector heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze programma’s. Bent u als mkb actief in zo’n sector? Dan kunt u in 2022 weer MIT-subsidie aanvragen voor diverse MIT-onderdelen. Het belangrijkste onderdeel dat nu openstaat voor het indienen van een aanvraag zijn de R&D-samenwerkingsprojecten. De subsidie hiervoor bedraagt maximaal 350.000 euro wanneer u met minimaal één ander mkb samenwerkt aan een innovatieproject. Toekennning van de subsidie gebeurt op basis van rangschikking van de aanvragen. Aanvragen kan van 1 juni tot en met 13 september 2022.

Onze MIT-successen

PNO heeft al honderden ondernemers geholpen bij een succesvolle MIT-subsidieaanvraag.

MIT R&D-subsidie aanvragen? Vul de quickscan in!

De experts van PNO vragen de MIT-subsidie al vele jaren met succes aan. Ze zijn als geen ander bekend met de valkuilen en verborgen ‘finesses’ van de regeling en helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Van het aantal ingediende MIT R&D-aanvragen is tweederde succesvol! Dat is structureel ver boven het marktgemiddelde. Plannen? Vul de MIT R&D-quickscan in! Of neem direct contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement