Horizon 2020: Fast Track to Innovation

 

Heeft u een potentieel baanbrekende innovatie die u naar de markt wilt brengen? En werkt u samen met meerdere Europese partners, of wilt u dat gaan doen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit het Horizon 2020 Fast Track to Innovation (FTI) subsidieprogramma. U kunt maximaal 3 miljoen euro subsidie krijgen per project.

Doel van Horizon 2020 Fast Track to Innovation

De Europese Commissie wil veelbelovende ideeën sneller naar de markt brengen. Daarnaast wil de Commissie samenwerking bevorderen tussen disciplines en sectoren. Daarom is het Horizon 2020 Fast Track to Innovation-programma opgesteld. Dit programma geeft financiering aan ‘close to market, business driven’ projecten. Oftewel: innovaties die nog niet op de markt zijn, maar die een grote potentie hebben om het binnen drie jaar te ‘maken’. Het programma staat open voor voorstellen in elk technologie- of toepassingsgebied.

Voor wie is Fast Track to Innovation?

Om FTI-subsidie te krijgen, moet u samenwerken in een consortium met drie tot vijf organisaties. Daarnaast moet er een aanzienlijke industriële betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn. Bijvoorbeeld van mkb’s of grote ondernemingen. De Europese Commissie geeft de voorkeur aan mkb’s en aanvragers uit de industrie die voor het eerst aanvragen. Maar ook aan partijen die een belangrijke rol kunnen spelen in het commercialiseringsproces. Denk aan clusterorganisaties, eindgebruikers, industrieverenigingen, incubators, investeerders of de publieke sector.

Waarom zou u deelnemen aan Fast Track to Innovation?

Neemt u deel aan FTI? Dan heeft dat behoorlijke voordelen. Allereerst heeft u een veel betere zichtbaarheid in Europa. De Europese Commissie ondersteunt met FTI namelijk alleen de meest ontwrichtende innovatie. Daarnaast kunt u door de samenwerking met internationale partners een nieuwe waardeketen opzetten die van langdurig belang is voor de ontwikkeling van uw organisatie. Ook neemt u deel aan een duurzaam partnerschap met een buitenlands bedrijf of andere organisatie. Zo kunt u jaren achtereen werken aan aanvullende onderzoeks- en innovatieprojecten. Tot slot krijgt u misschien toegang tot een markt waarop u zich in eerste instantie niet richtte met uw innovatie.

Fast Track to Innovation-subsidie aanvragen

Wilt u uw innovatie naar de markt brengen? Wij helpen u graag om geschikte financiering te vinden. Of om uw project klaar te maken voor FTI-subsidie. Neem gerust contact met ons op.