Horizon 2020: Inclusive, innovative and reflective societies

Werkt u aan allesomvattende oplossingen voor sociale, economische en politieke problemen? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen binnen het Horizon 2020-subsidieprogramma Inclusive, innovative and reflective societies. Tot en met 2020 is er nog ruim 550 miljoen euro beschikbaar voor organisaties die problemen te lijf gaan zoals schoolverlating, ongelijkheid, sociale buitensluiting, vergrijzing en meer. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Doel van Horizon 2020 Inclusive societies

De effecten van de crisis zijn nog altijd merkbaar in de Europese samenleving. Gemiddeld is de werkloosheid hoog en dreigen velen onder de armoedegrens te vallen. Deze sociale, economische en politieke problemen staan soms in de weg van broodnodige innovaties. Daarom wil de Europese Unie deze problematiek aanpakken. Daarvoor startte ze het Horizon 2020-subsidieprogramma Inclusive, innovative and reflective societies. Hiermee wil de EU Europa sterker maken, door projecten te financieren die de problematiek te lijf gaan.

Voor wie is Horizon 2020 Inclusive societies?

U kunt Horizon 2020 Inclusive societies aanvragen als universiteit, onderzoeksinstelling, incubator, mkb, groter bedrijf, burgerorganisatie, bibliotheek, museum en overheid. U moet vaak wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. U kunt subsidie krijgen als u werkt aan:

  • projecten op het terrein van migratie
  • de sociaaleconomische en culturele transformaties voortkomend uit de vierde industriĆ«le revolutie
  • het bestuur voor de toekomst

Horizon 2020 Inclusive societies subsidie aanvragen?

Wilt u Horizon 2020 Inclusive societies subsidie aanvragen? Onze experts helpen u graag uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak.