Horizon 2020: Secure, clean and efficient energy

Werkt u aan innovatieve oplossingen voor de toenemende energievraag? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen binnen het Horizon 2020-subsidieprogramma Secure, clean and efficient energy. Tot en met 2020 is er nog ruim 2,2 miljard euro beschikbaar voor organisaties die op Europese schaal met wetenschap en innovaties van wereldklasse de energie-uitdaging willen aangaan. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Doel van Horizon 2020 Energy

Wereldwijd groeit de vraag naar energie. Maar traditionele bronnen drogen juist op. De Europese Unie zoekt daarom naar innovatieve technologie die de toekomstige energievraag kan opvangen. En dan ook nog op een duurzame wijze. Hiervoor stelt ze geld beschikbaar via het Horizon 2020-programmaonderdeel ‘Secure, clean and efficient energy’. De subsidie is bedoeld om bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen te onderzoeken. Of om een slimmer, overkoepelend energienet in te voeren. Maar ook om te zorgen voor krachtige besluitvorming en publieke betrokkenheid. Zo worden innovaties sneller opgepakt.

Voor wie is Horizon 2020 Energy?

U kunt Horizon 2020 Energy aanvragen als universiteit, onderzoeksinstelling, mkb, grotere organisatie en overheid. U moet dan meestal wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. Om subsidie te kunnen krijgen, moet uw project vallen onder een van de volgende thema’s:

  • efficiënter gebruik van energie, vooral in de industrie en gebouwen
  • Europees leiderschap op het gebied van duurzame energietechnologieën
  • koolstofarme technologieën voor een betrouwbare, betaalbare en klimaatneutrale energievoorziening
  • commerciële, marktgerichte technologieën die steden moeten verduurzamen, met nadruk op energie, transport en ICT

Horizon 2020 Energy subsidie aanvragen?

Wilt u zelf Horizon 2020 Energy subsidie aanvragen? Onze experts in de energiesector helpen u graag om uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak.