Horizon 2020: Transport

 

Bent u bezig met het moderniseren van transport over weg, water, spoor of in de lucht? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen binnen het Horizon 2020-subsidieprogramma Smart, green and integrated transport. Tot en met 2020 is er nog bijna 950 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een duurzame en concurrerende transportsector. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Doel van Horizon 2020 Transport

De Europese Unie wil Europa op transportgebied concurrerender maken. Maar dan wel met aandacht voor duurzaamheid, klimaat en veiligheid. Daarvoor is het Horizon 2020-subsidieprogramma Smart, green and integrated transport opgezet. Hiermee steunt de EU grote, internationale samenwerkingsprojecten. Maar ook individuele bedrijven die ervoor zorgen dat de Europese transportsector wereldwijd de voorloper wordt. Onderzoek en innovaties moeten brandstofverbruik verminderen, het verkeer veiliger maken en de transportindustrie klimaat- en milieuvriendelijker. Dat geldt voor alle modaliteiten: weg, water, spoor en in de lucht.

Voor wie is Horizon 2020 Transport?

U kunt Horizon 2020 Transport aanvragen als universiteit, onderzoeksinstelling, mkb, groter bedrijf en overheid. U moet dan meestal wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. Uw project moet vallen binnen een van de speerpunten van het programma:

  • schonere voertuigen en een slimmere infrastructuur
  • logistieke oplossingen die veiligheid en mobiliteit vergroten en opstoppingen voorkomen
  • concurrentievoordelen behalen voor de transportindustrie door prestaties te verbeteren
  • sociaaleconomisch onderzoek dat beleidsvoering kan voorbereiden op de toekomst

Horizon 2020 Transport subsidie aanvragen

Met Horizon 2020 Transport subsidie kunt u uw nieuwe kennis snel toepassen en demonstreren. En dus sneller uw ambities waarmaken. Wilt u Horizon 2020 Transport subsidie aanvragen? Onze experts in transport en logistiek helpen u graag uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak.