Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie

CO2-besparende investeringen zijn over het algemeen niet rendabel vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Ondernemers zijn terughoudend vanwege de hoge investeringskosten, technische barrières en lange terugverdientijden. Is dit herkenbaar voor u? Kom dan nu in actie. De VKI-subsidie bedraagt maximaal 3 miljoen euro en het beschikbare subsidiebudget is 28 miljoen euro.

Subsidie versnelde klimaatinvesteringen industrie

Doel van de VKI-subsidie

Met de nieuwe subsidie ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ wil de overheid investeringen in CO2-reducerende maatregelen in de industrie versnellen. De subsidie richt zich op investeringen in activa die zich al bewezen hebben en op (korte termijn) tot CO2-reductie zouden kunnen leiden.

Voor wie is de VKI-subsidie?

Bedrijven die horen tot de volgende hoofdgroepen van bedrijven uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) komen in aanmerking voor subsidie:

 • hoofdgroep C (Industrie)
 • hoofdgroep D (Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, specifiek de distributiebedrijven)
 • hoofdgroep E (Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken).

Welke projecten komen in aanmerking?

Ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor een project dat is gericht op het doen van investeringen in de eigen bedrijfsvoering die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2. Het gaat om projecten die betrekking hebben op:

 1. investeringen in energie-efficiëntie
 2. investeringen in recycling en hergebruik van afval
 3. investeringen in lokale infrastructuur
 4. investeringen in CO2-reducerende maatregelen

De subsidie ondersteunt CO2-reducerende projecten in de industrie. Bij investeringen die CO2-uitstoot zouden kunnen reduceren, gaat het om technologieën die breed toepasbaar zijn in tal van bedrijven zoals:

 • midden-temperatuur warmtepompen
 • magnetische aandrijfkoppelingen
 • opslag en hergebruik van restwarmte
 • warmtekoppelingen
 • inzet van andere grondstoffen en
 • droogtechnieken.

VKI-subsidie aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning voor het aanvragen van de VKI-subsidie? Dan kunnen onze experts u helpen bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing